Drijvende havens en golfbrekers

Ingenieurs-op-Zuid doet naast het ontwerpen en tekenen van kabels en leidingenwerk ook andere specialistische engineeringklussen.Zo hebben we in samenwerking met de TU Delft en MetOcean een haalbaarheidsstudie verricht naar effectieve toepassing van drijvende golfbrekers in de Golf van Bengalen voor de kust van Bangladesh.

Momenteel wordt er gewerkt aan het realiseren van een drijvend havencomplex dat het achterland verder moet ontsluiten en daarmee de locale economie in Bangladesh wordt gestimuleerd. De haven en golfbreker worden integraal ontworpen door een consortium dat naast ons bestaat uit de partijen Public Domain Architecten, Nebest, Dutch terminal managent en uiteraard de Chittagong Port Authorities.

Drijvende havens en golfbrekers

Het lijkt goed mogelijk een drijvende golfbreker te gebruiken voor de bescherming van het havencomplex. De golfbreker is in ieder geval zo gedimensioneerd dat extreme en monsoen stormcondities dusdanig gereduceerd worden, dat schade beperkt blijft en de havenoperatie voldoende doorgang kan vinden.

Hiervoor hebben we een handig toepasbare rekentool ontwikkeld die de effectiviteit van een drijvende golfbreker snel inzichtelijk maakt als functie van omgevingsfactoren en de gekozen dimensionering van de golfbreker. De omgevingsfactoren zijn verder middels complexe meteorologische en hydrodynamische rekenmodellen in kaart gebracht.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Grondingenieurs
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering