Warmtevoorziening in hoogbouw complexen

Uiteraard kunnen ook hoogbouwcomplexen een aansluiting hebben op het stadsverwarmingsnet. Bedenk maar dat in Rotterdam alle hoogbouwpanden ten noorden van de Maas verwarmd worden door Eneco en ten zuiden van de maas door Vattenfall.

Het aansluiten van een hoogbouwcomplex is een vak apart. Immers, in de kruipruimtes vinden we een verdeeltracé dat de warmte als het ware verdeelt onder alle woningen door. Op dit verdeeltrace worden verticale stijgleidingen bevestigd die de warmte in een rechte lijn naar alle bovengelegen woningen brengt in de meterkasten.

Warmtevoorziening in hoogbouw complexen

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en tekenen van dergelijke inpandige tracés. De resulterende tekeningen vormen voor de binneninstallateur de handleiding voor het aansluiten van de woningen. Daarnaast dienen de tekeningen om snel strategische beslissingen te nemen in geval van calamiteiten. Het pakket aan tekeningen bestaat uit geschematiseerde ontwerptekeningen welke een globaal overzicht in 2D en 3D geven van het leidingontwerp en de specificaties (e.g. woningnummering, materiaalgebruik, meterkastindelingen en afsluiterinrichting). Dit worden ook wel Isometrische tekeningen en Blokkenschemas genoemd.

Daarnaast leveren we tevens 2D ontwerptekenignen aan waarin het warmtetrace is geprojecteerd op de plattegronden van het gebouw, met daarbij gedetailleerde maatvoeringen en andere specificaties om het verdeeltrace juist aan te leggen in de kruipruimtes of begane grond.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Grondingenieurs
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering