Terheijden energy neutraal

Het Traais Energie Collectief (TEC) heeft de ambitie om Terheijden volledig energieneutraal te maken. Een van de initiatieven die hieraan bijdragen is de aanleg van een warmtenetwerk op basis van duurzame energie- en warmtebronnen als zonnepanelen, windmolens en een WKO-installatie.

De warmte die in aanlegfase 1 wordt geleverd, wordt afgenomen door bestaande panden, waarbij de vraag is of deze panden aangesloten kunnen worden op het distributienet, en zo ja hoe.

In dit kader heeft TEC een bewonersinventarisatie geïnitieerd om inzichtelijk te krijgen voor welke bewoners het gewenst, realistisch en technisch haalbaar is om de overstap naar TEC te maken en daarmee het initiatief naar een volgendefase te helpen.

Ingenieurs-op-Zuid brengt van alle individuele adressen de mogelijkheden in kaart om aan te sluiten op het distributienet in de straat, zodat TEC en de bewoners kunnen komen tot een leveringsovereenkomst.

Terheijden energy neutraal

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Grondingenieurs
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering